LifeVISION

Hvem er vi?

LifeVISION ApS er et konsulenthus som tilbyder en bred vifte af ydelser indenfor samfund og erhvervs relaterede områder.

Vores VISION er at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked og til at skabe et fundament i det enkelte menneske, så vilkåret for og glæden ved netop at bidrage til samfundet, bliver integreret som en naturlig og eksistentiel proces.

Vi har et humanistisk livssyn og tror på, at alle har både kompetencer, ressourcer, vilje og lyst til at bidrage til samfundet, såfremt der støttes op om den enkeltes barriere og behov.

Dette ser vi os i stand til at gøre og arbejde med, ud fra en faglig og professionel tilgang med unikke og effektive metoder. Disse er opbygget og afprøvet gennem flere års spændende arbejde på feltet og med fantastiske resultater til følge.

LifeVISION ApS’s ledelse og personale er alle engagerede ildsjæle, professionelle, veluddannede og med stor erfaring indenfor feltet. Ledelse og personale involverer sig med faglighed og tro på det arbejde de udfører.

Alle ansatte i LifeVISION ApS ønsker, at gøre en samfundsmæssig forskel og tilbyder at bruge al deres viden som vejledere og inspiratorer, for dem der må ønske dette og have behov herfor.

At blive set som den man er, er i sandhed at blive healet

– Marianne Williamson

Mentorprojektet

LifeVISION ApS’s projekt som mentorer for socialt udsatte, indledes i samarbejde med kommunerne eller andre interesserede.

Projektet består af et kompetent opsøgende team der blandt andet arbejder i borgerenes hjem, på arbejdspladserne, samt i LifeVISION ApS’s egne lokaler.

Den sociale mentor arbejder bl.a. med relations og motivations arbejde, med psykisk og fysisk støtte og med socialisering for den enkelte borger.

Psykisk sårbare borgere er ofte socialt isolerede mennesker med mangeartede lidelser, hvilket kan besværliggøre en umiddelbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet. LifeVISION ApS foretager støtte til lægebesøg, speciallæge udredning, medicinering, misbrugsbehandling, samt start på og fastholdelse af en struktureret hverdag.

LifeVISION ApS’s mentorer følger borgeren tæt gennem hele processen og arbejder målrettet på at borgeren så hurtig som muligt bliver rustet til en praktik, et arbejde eller en uddannelse.

Kontakt venligst LifeVISION ApS for uddybende materialer og tilbud.